Koncept izdelkov Rayston temelji na sistemskih rešitvah različnih problemov in potreb kupcev. Posamezni izdelki se lahko uporabljajo samostojno ali pa skupaj z drugimi izdelki Rayston v sistemih. Sistemi pomenijo optimalne rešitve.

Izdelki Rayston se delijo na štiri osnovne skupine:
  • Hidroizolacije  - hidroizolacijski sistemi
  • Talni premazi - talni sistemi
  • Termoizolacije
  • Ostali materiali (primerji, armature, dodatki)